Izobraževalni sistem

PRIMERJAVA MED SLOVENSKIM IN

FINSKIM ŠOLSKIM SISTEMOM

 

Slovenija Finska
Starost ob vstopu v šolo 6 let 7 let
Trajanje izobraževanja 9 let 10 let (obvezno 1 predšolsko leto)
Trajanje šolskega leta 190 dni 190 dni
Začetek in konec pouka

začetek septembra –

konec junija

začetek avgusta 

konec maja

Izobraževalna obdobja 3 triade

2 obdobji, od 1. do 6. r. ter

od 7. do 9. razreda

Število učencev največ 28 učencev v razredu ni normativa, v praksi je največ 20 učencev v razredu
Šolska ura 45 min (odmor  min) 60 min (odmor 10 – 15 min)
Dnevne priprave okvirno predpisana oblika ni predpisanega obrazca, učitelj si zapiše le oporne točke za lastne potrebe
Učne metode  razlaga, razgovor, demonstracija sodelovalno učenje, (samo)refleksija
Učitelj zelo spoštovan
Domače naloge pogoste jih skoraj ni
Ocenjevanje

1. in 2. r. opisno,

3. – 9. r. številčno

1. do 7. r. opisno,

od 5. r. se postopno uvajajo številčne ocene

Lestvica ocen od 1 do 5 od 4 (negativno) do 10

Vir: Kosem, A.: Primerjava med slovenskim in finskim šolskim sistemom, magistrsko delo. (https://dk.um.si/Dokument.php?id=133697)