POSTALI SMO DEL DRUŽINE ERASMUS+

     

Na Osnovni šoli Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje se pogumno podajamo na pot mednarodnega sodelovanja. Za prijavo na razpis Erasmus+ 2019 smo se odločili iz dveh razlogov: smo majhna šola, ki deluje na ruralnem, geografsko oddaljenem območju, poleg tega smo zaznali potrebo po posodobitvi metod dela in okrepljeni rabi IKT-orodij pri pouku. Naša sredstva za delovanje so omejena, saj po številu učencev nismo med največjimi. Mednarodno usmerjeni projekti, podprti s sredstvi EU, tako za nas pomenijo odlično priložnost za ohranjanje koraka s sodobnimi usmeritvami in družbenim razvojem. Veseli in ponosni smo, da bomo lahko tudi mi potrdili resničnost slogana Erasmus+: Bogati življenja, širi obzorja.

V skladu s smernicami, ki jih je zastavilo vodstvo šole in jim v naslednjih nekaj letih namenjamo posebno pozornost, želimo okrepiti lastno usposobljenost za delo z IKT-orodji in digitalnimi vsebinami ter predvsem opremiti učence z znanjem, ki jim bo omogočilo učinkovito delovanje v globaliziranem svetu in enakopravno vključevanje v sodobno družbo.

Šola že od nekdaj deluje v tesni navezavi z lokalno skupnostjo, s projektom želimo vezi še dodatno utrditi in jih nadgraditi. S pridobljenim znanjem bomo izvedli dve dejavnosti, s katerima se bodo učenci naučili smotrne rabe digitalnih orodij za povečanje (mednarodne) prepoznavnosti okolja, v katerem živijo.

S projektom želimo spodbuditi vključevanje še drugih članov vzgojiteljskega in učiteljskega zbora. Že med izvajanjem aktivnosti bomo skušali navezati čim več stikov, saj želimo v prihodnjih letih znanje nadgrajevati z izobraževalnimi obiski strokovnih delavcev in tudi mobilnostjo učencev.

Skratka, naše cilje lepo povzema naslov projekta, za izvajanje katerega smo dobili podporo: InteraKTivni (InteraCTive):  s pridobljenim znanjem s področja IKT želimo okrepiti interaktivnost učenja in poučevanja, interaktivnost znotraj kolektiva, interaktivnost z lokalnim okoljem ter interaktivnost v mednarodnem delovanju.

Projekt se izvaja od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020. Vse, kar se bo dogajalo v zvezi z njim, lahko spremljate na naši šolski spletni strani. Do vsebin lahko dostopate prek zavihka Projekti ali preprosto s klikom na logotip Erasmus+.

Na koncu bi se radi zahvalili nacionalni agenciji za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS. Njihova kakovostna izobraževanja in pripravljenost za pomoč glede vseh vprašanj, ki so se nam porajala med pisanjem prijavnice, sta pomembno prispevala k uspešnosti naše prve prijave v mednarodne projekte – prijave, ki vsekakor ne bo zadnja.

Projektna ekipa Erasmus+

Komentarji: 1

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja